VANLERBERGHE  Jos

Kerkstraat 82
3010 Kessel-lo

016 253243

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

        => Geboren te Roeselare, 14 maart 1940            
        => Lager onderwijs, deels in de gemeenteschool te Rumbeke, deels in het Klein Seminarie te Roeselare  
        => Middelbaar onderwijs in de afdeling Latijn-Grieks in het Klein Seminarie te Roeselare - 1954-1960  
                   
        => Universitaire studies aan de K.U.Leuven in het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding - 1960-1965  
                   
        => > licentiaat in de lichamelijke opvoeding, 1964          
  > geaggregeerde voor het H.S.O., 1964          
  > licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, 1965      
                   
        => Reserve onderofficier in de Medische Diensten van het Belgisch leger, 03.05.65-30.04.66    
                   
        => 1966 - 1973 stagementor-kinesitherapeut in het UZ. St. Rafaël van de K.U.Leuven    
                   
        => 01.07.1967 gehuwd met Paule Slechten; 2 kinderen: Frederik (14.11.1968) & Caroline (16.12.1981).  
          4 kleinkinderen: Wies (04.11.96) & Thea (12.09.98)    
                Bram (04.09.06) & Gust (15.03.08)    
                   
        => 1969 - 1982 plaatsvervanger van Prof. Dr. M. Soete & prof. Dr. H. Stijns voor de cursus    
  "Theorie van de kinesitherapie"            
                   
        => 1973 - 1981 tijdelijk wetenschappelijk assistent in het departement Revalidatie & Kinesitherapie, olv. Prof.  
  H.J. Stijns, in het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie, K.U.Leuven en    
  medeoprichter van de practica evaluatie- en behandelingstechnieken in de kinesitherapie    
                   
        => 1981 - 2005 klinisch assistent, stagementor-kinesitherapeut in het UZ. St. Pieter van de K.U.    
  Leuven (en vanaf november 2002 in het UZ. Gasthuisberg - K.U.Leuven) * sinds november    
  2002 in halftijds brugpensioen.            
                   
        => docent in de cursus "sportkinesitherapie" postgraduaatopleiding H.I.P.B. te Gent    
                   
        => 2001 - 2006 benoemd tot academisch consulent aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie  
                   
        => sinds 01.04.2005 in de superannuation-status ( pensioengerechtigde leeftijd)    
                   
        => docent IRSK-Wings - cursus 'Geriatrische Kinesitherapie' : 'vallen bij ouderen' en  
  sport- en spelactiviteiten bij de senior en in de geriatrie'        
                   
        => ondervoorzitter oud-studentenvereniging ALLOREKI - Alumni K.U.Leuven vanaf 2003 - 2009  
                   
        => deskundige en adviseur in sport voor en door personen met een handicap    
                   
        => 1977 - 1998 gastprofessor aan het I.L.O.K. Parnas te Brussel en te Dilbeek      
                   
        => 1990 - 1993 plaatsvervangend docent " Aangepaste bewegingsactiviteiten voor bijzondere doelgroepen " 
  aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie van de K.U.Leuven      
                   
        => 1975 - 1980 docent " Aangepaste bewegingsactiviteiten voor personen met een handicap " aan het Ho-  
  ger Instituut voor Readaptatiewetenschappen te Leuven        
                   
        => gewezen titelvoerend lid van de Belgische Wetenschappelijke Vereniging voor Kinesitherapie (1973-1980)
  met een wetenschappelijke bijdrage " De invloed van de kinesitherapeutische behandeling op de schou-  
  dermobiliteit bij 65 postmastectomiepatiënten ".          
  Tevens redactiesecretaris van het tijdschrift " Werken van de B.W.V.K. - Travaux de la S.S.B.K. "  
                   
        => auteur van tientallen wetenschappelijke bijdragen, cursussen, boeken … die onder meer handelen over  
  de sportmogelijkheden voor personen met een handicap        
                   
        => gastspreker tijdens meerdere colloquia & symposia, ingericht door opleidingsinstituten Lichameijke Opvoe-
  ding en/of Kinesitherapie, private instellingen, verenigingen en overheidsinstellingen    
                   
        => 1964 - 2002 medestichter, sportdirecteur en later voorzitter van de Sportvereniging Dynamika Leuven,  
  waar personen met een handicap & valide personen samen sporten      
 
                 
        => medestichter en coördinator (1970 - 1987) van Sporttriptiek te Heverlee; een landelijke sportmanifestatie  
  waar personen met een handicap & valide personen samen sporten.      
                   
        => vanaf 1991- 1995 sporttechnisch supervisor van de provinciale Integrathlon Brabant te Heverlee.  
                   
        => vanaf 2002 ere-voorziter van de Sportvereniging Dynamika Leuven      
                   
        => medestichter (1969 - 1970) van de Nederlandstalige Federatie voor Sport en Openluchtleven voor Perso-  
  nen met een Handicap (N.F.S.O.G.), lid van het Dagelijks Bestuur & lid van de Raad van Beheer (1998)  
                   
        => 1970 - 1998 (sport)directeur en voorzitter van het Bureau Technische Commissie van de Nederlandsta-  
  lige Federatie voor Sport en Openluchtleven voor Personen met een Handicap      
                   
        => sinds 1999 ere-directeur van de Nederlandstalige Federatie voor Sport en Openluchtleven  
  voor Personen met een Handicap            
                   
        => 1970 - 1998 voorzitter van het Provinciaal Comité Vlaams Brabant, N.F.S.O.G.      
                   
        => voorzitter van de provinciale Permanente Werkgroep Sport voor Mindervaliden - 1974    
                   
        => lid van het uitvoerend comité van de Permanente Werkgroep Sport voor Mindervaliden - 1975  
                   
        => 1971 medestichter van de opleidingscursussen " Animator - " en " Hulptrainer gehandicaptensport " in  
  samenwerking met het B.LO.S.O. - later coördinator van deze cursussen      
                   
        => 1984 technisch directeur van de cel " Gehandicaptensport " in de Landelijke Commissie Kadervorming  
  (L.C.K.) - Later in de Vlaamse Trainerschool (V.T.S.), waar hij tevens koepellid werd als afgevaardigde  
  van de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport, tot in 1998.        
  Hij nam eveneens gedurende 2 jaar het ondervoorzitterschap waar van deze koepel.    
                   
        => 1990 - 1996 directeur sportkaderopleiding gehandicaptensport in de Vlaamse Trainerschool    
                   
        => Tot 2000 docent in de opleidingscursussen  " Initiator - " , " Recreatiesportleider - " & " Hulptrainer Sport-  
  gehandicapte Personen " van de V.T.S. & docent in de cel " Sportfunctionaris " voor het vak " Sport &  
  Gezondheid " (voor dit laatstgenoemde vak tot 2002).        
                   
        => afgevaardigde vanuit het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Sport & Openluchtrecreatie -  
  B.L.O.S.O. tijdens verschillende buitenlandse zendingen in het kader van de Internationale Culturele Sa-  
  menwerking: Quebec, Parijs, Washington, Oslo, Nottingham …        
                   
        => lid van de begeleidingscommissie Beheer B.L.O.S.O. Sportcentra (B.B.B.Sc.) - 1984    
                   
        => 1976 - 1988 voorzitter van de Commissie Sport Gehandicapte Personen in de Hoge Raad voor Lichamelij-  
  ke Opvoeding, de Sport & het Openluchtleven          
                   
        => Later voorzitter van deze gelijknamige commissie in de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport.    
                   
        => 1994 - 1998 lid van de Algemene Vergadering & van het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Hoge Raad  
  voor de Sport              
                   
        => medestichter van de vzw Interfederaal Comité Aangepaste Sport (I.C.A.S.)      
                   
        => medestichter van de vzw European Association for Research into Adapted Physical Activities  
  (E.A.R.A.P.A.)              
                   
        => 1978 - 1999 lid van de International Federation Adapted Physical Activity, met deelname (+ wetenschap-  
  pelijke bijdragen) aan de tweejaarlijkse symposia te Brussel (1979), New-Orleans (1981), London (1983),  
  Toronto (1985), Berlin (19989), Miami (1991) en Yokohama (1993).      
  Zie de lijst van publicaties slechts op aanvraag verkrijgbaar        
        => lid (gewezen) van het Nationaal Coördinatiecomité  Sport Gehandicapte Personen in het B.O.I.C.  
                   
        => lid (gewezen) van het Fonds ter Bevordering van de Sport door Gehandicapten    
                   
        => (plaatsvervangend) lid (gewezen) van de Europese Commissie Sport Gehandicapte Personen  
                   
        => waarnemend lid (gewezen)  van de algemene vergadering van Special Olympics Belgium (S.O.B.)  
                   
        => gewezen lid van het Christelijk Overlegcentrum Sport (C.O.S.)        
                   
        => lid van Panathlon Int. Vlaanderen & van Panathlon Int. Brussel      
                   
        => voorzitter Panathlon Int. Brussel &  lid van algemene vergadering van Panathlon Int. Vlaanderen
                   
        => voorzitter van de Provinciale Sportraad Vlaams Brabant        
                   
        => voorzitter van de jury voor de Vlaams Brabantse Sportprijzen      
                   
        => ondervoorzitter van de vzw Sportpromotie Vlaams Brabant      
                   
        => lid van de algemene vergadering van het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (V.L.A.B.U.S.)
                   
        => lid van de raad van bestuur van het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (V.L.A.B.U.S.)  
  tevens ondervoorzitter & voorzitter van diverse commissies      
                   
                   
        =>         * in 1980 Laureaat van de sport te Leuven        
          * in 1982 Laureaat van de Piet Theys Trofee (trofee sportverdienste)    
          * in 1991 Medaille van Sportverdienste van het ministerie Vlaamse Cultuur & Sport  
          * in 1996 Gouden Medaille van het B.L.O.S.O.

 

Comments powered by CComment